Byť EKO je in I.

Projekt je zameraný na podporu členov komunity, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany prírody a životného prostredia a chcú zvyšovať povedomie ľudí v oblasti ochrany ŽP, budú realizovať environmentálnu a ekologickú výchovu detí. V projekte budú realizované aktivity: neformálne vzdelávanie detí zážitkovou formou Zelení ochranári – vytvorenie zelených hliadok. V aktivite Spoznávaj a chráň! sa deti zamerajú na spoznávanie flóry, využívanie odpadu na výrobu nových predmetov si vyskúšajú v aktivite Druhá šanca. Aktivita Ekoherbár je zameraná na spoznávanie rastlín, vytvorí sa ekoherbár pre chránené rastliny, liečivé byliny, exotické rastliny a pod. Projekt sa bude realizovať v januári 2023 až do októbra 2023. Partnerom projektu je Školský úrad Dlhé Klčovo a Centrum na podporu kultúry a vzdelávania.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore  Nadačného fondu

Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.