Byť EKO je in II.

Projekt sa začal realizovať od januára 2023. Dôvodom pre realizáciu projektu je potreba vzdelávať deti a mládež v oblasti ochrany životného prostredia a prírody. Príroda je ohrozená priemyselnými fabrikami,  ktoré vypúšťajú škodliviny do ovzdušia, pôdy, vody. Významnou mierou je príroda znečisťovaná aj obyvateľmi - nepovolené skládky odpadu, netriedenie odpadu, nevyužívanie odpadu ako druhotnej suroviny, znečisťovanie vody, výrub stromov, ubúdanie zelene, znečisťovanie ovzdušia výfukmi áut. Projektové aktivity boli realizované na Základnej škole v Nižnom Hrabovci a na Špeciálnej základnej škole v Trhovištiach. V rámci aktivity Druhá šanca deti vyrábali kľúčenky z použitého špagátu, vyrábali drevených  anjelov z použitých štipcov na šaty, vyrábali kľúčenky zo zvyškov látok. V rámci aktivity  Ekoherbár deti spoznávali liečivé rastliny.   Aktivita Zelení ochranári  bola zameraná na identifikovanie znečisteného ŽP v protiklade s krásnou prírodou, ktorá nie je zničená ľudským zásahom.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore  Nadačného fondu

Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.