Aktivity pre deti

    Projekt Rozvíjame šikovnosť a tvorivosť  je realizovaný pre deti ZŠ s podporou nadácie COOP Jednota v programe Nech sa nám netúlajú. Približne 35 – 50 detí a mladých ľudí pod vedením lektoriek sa venovali na tvorivých dielňach rozvoju umeleckého cítenia a nadania detí, rozvoju kreativity a šikovnosti, vzniknuté umelecké diela sú prezentované na výstavách tvorivých dielní.