Rôzne

    V rámci neformálneho vzdelávania v našom OZ boli uskutočnené 4 aktivity zamerané na sociálno–komunikačné zručnosti, prezentáciu, riešenie konfliktov, práca v tíme. Neformálne vzdelávanie viedla Mgr. Zuzana Spišiaková, cieľovou skupinou bolo 8 našich mladých členov. V roku 2013 sme zrealizovali päť  tvorivých dielní pre deti a mládež v Nižnom Hrušove, tvorivé dielne boli zamerané na zmysluplné trávenie voľného času, ktoré vedie k rozvoju umeleckého cítenia a tvorivosti. Na základe získaného grantu z Ministerstva kultúry SR sme realizovali remeselné dielne na vybraných základných školách vo vranovskom okrese, na ktorých naše lektorky  realizovali tradičné remeselné techniky – výroba sviečok z vosku, drôtárstvo, maľovanie na sklo, hrnčiarstvo, košikárstvo, rezbárstvo,  výroba mydla, zemplínska výšivka.

    V letných mesiacoch sa mladé členky OZ zúčastnili exkurzie v meste Košice, na ktorej navštívili múzeá a historické pamiatky mesta.

    V rámci vzdelávania naši členovia - Zuzana Spišiaková, Igor Vaško, Jakub Šnajder sa zúčastnili vzdelávania organizovaného Nadáciou  deti Slovenska. Stali sa z nich vyškolení odborníci na zdravé stravovanie, ktorí v roku 2013 začali realizovať projekt Vita fit kútika. Zámerom projektu je pôsobiť preventívne na základných školách v Košickom samosprávnom kraji a vo Vita fit kútikoch v Tescu.