Projekty

 • Rozvíjame šikovnosť a tvorivosť
 • Robme veci spolu
 • Komprax - kompetencie pre prax
 • Cestujeme po Európskej únii
 • VITAFIT
 • Remeselné dielne
 • Rozvíjaj svoj talent!
 • Spoznávaj Slovensko!
 • Rómske umelecké tvorivé dielne
 • Letná škola umenia
 • Te phireha andre škola, sa sikľoha
 • ADAM - klub detí a mládeže v obci Nižný Hrušov
 • Rómske umelecké tvorivé dielne II
 • Spoznávame naše práva 
 • Rómske umelecké tvorivé dielne III
 • Ňič nane pe phuv ajso sar romano jilo
 • Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy
 • Remeselné dielne IV.
 • Naše práva
 • Rómske umelecké tvorivé dielne IV.
 • Umenie nás spája
 • Remeselné dielne V.
 • Rómske umelecké tvorivé dielne V.
 • Umenie nás spája II.
 • Tradície, remeslá a folklór v obci Dlhé Klčovo
 • Elena Lacková - rómska spisovateľka
 • Rómske umelecké tvorivé dielne VII.
 • Klub mladých - podpora sociálnej inklúzie mladých vo vranovskom okrese
 • Multifunkčné centrum 4.0
 • Remeselné dielne VI.
 • Multifunkčné centrum 4.0
 • Remeselné a kreatívne tvorivé dielne
 • Remeselné dielne VII.
 • Rómske umelecké tvorivé dielne VIII.

 • Byť EKO je in I.

 • Byť EKO je in II.