Spoznávame naše práva

Pre žiakov základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji sa realizovali neformálne interaktívne prednášky zamerané na vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín. Žiaci v spolupráci s lektormi v aktivite Moje práva sprava - zľava  spoznali svoje práva - právo používať jazyk, právo na identitu,  právo na vzdelávanie vo vlastnom jazyku, právo na podporu kultúry v masmédiách.  V aktivite Rómske rozprávky a básne žiaci sa lektorky zamerali na vzdelávanie v rómskom jazyku a praktické uplatnenie práva  v živote. Žiaci v spolupráci s lektorkami absolvovali čítanie rómskych kníh. V edukačnej  aktivite Rómsky svet farbami a farbičkami sa žiaci  vzdelávali výtvarným a tvorivým umením, ich práce boli prezentované na výstavách, čím sa nám  podarilo osloviť aj širokú verejnosť. V aktivite Prethov mange oda sa rómske deti hravou formou cez elektronické pexeso pomocou výpočtovej techniky vzdelávali v oblasti rómskeho jazyka. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.