Rómske umelecké tvorivé dielne III

 Projekt Rómske umelecké tvorivé dielne III. bol realizovaný od 27.11.2017 do 15.12.2017 ako cyklus edukačných aktivít na vybraných základných školách  - ZŠ Banské, CVČ Nižný Hrabovec, ZŠ Poša. Ciele projektu - zachovávať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty boli naplnené. Rovnako boli naplnené čiastkové ciele  projektu -  rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný   čas.   Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.