Umenie nás spája II.

Od júna 2019 sa začal realizovať druhý ročník projektu Umenie nás spája. Zážitkové vzdelávanie pripravuje Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci so základnými školami v Prešovskom samosprávnom kraji. Spoločné edukačné aktivity  sú zamerané na podporu interetnického a interkultúrneho dialógu medzi slovenskými, rómskymi a rusínskymi deťmi.  Aktivita Farebný svet je zameraná na prezentáciu výtvarného umenia rómskych, rusínskych a slovenských detí, z výtvarných prác bude zrealizovaná výstava. V rámci aktivity  U nás taká obyčaj sa uskutoční prehliadka kultúrnych aktivít - folklór, tanec, hudba, spev, ktoré budú prezentovať národnostné menšiny a Slováci. Počas aktivity  Z rozprávky do rozprávky  účastníci absolvujú čítanie a počúvanie rozprávok a básní vo svojom materinskom jazyku - rómčine, rusínskom jazyku a slovenčine.  Kreatívne a tvorivé dielne budú zamerané na rozvoj tvorivosti a remeselnej zručnosti, z vytvorených prác bude pripravená výstava. V rámci projektu sa uskutoční  návšteva múzea Anna Lesznai za účelom spoznávania umeleckej tvorby maliarky a poetky, rodáčky z obce Nižný Hrušov.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.