Byť EKO je in 

Informačný a vzdelávací inštitút realizoval od januára 2023 projekt s názvom Byť EKO je in. Projekt je zameraný na podporu členov komunity, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany prírody a životného prostredia a chcú zvyšovať povedomie ľudí v oblasti ochrany ŽP, cieľom  projektu realizovať environmentálnu a ekologickú výchovu detí. V projekte sú realizované aktivity  neformálneho vzdelávania, v rámci aktivity  Zelení ochranári  sú deti vedené k správnym postojom k prírode a životnému prostrediu. V aktivite Spoznávaj a chráň! sú aktivity zamerané na spoznávanie flóry, využívanie odpadu na výrobu nových predmetov si majú deti možnosť vyskúšať v aktivite Druhá šanca. Aktivita Ekoherbár je zameraná na spoznávanie rastlín, deti vytvárajú ekoherbár pre chránené rastliny, liečivé byliny, exotické rastliny a pod. Projekt bol  realizovaný do októbra 2023 pre deti základných škôl v Prešovskom a Košickom kraji.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore  Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.