Rozvíjame šikovnosť a tvorivosť

    Od septembra 2011 do mája  2012 sme realizovali  projekt Rozvíjame šikovnosť a tvorivosť. Projekt sa zameriaval na rozvíjanie šikovnosti  a kreativity u žiakov ZŠ formou kreatívnych dielní vo voľnom čase.  V uvedenom období   sme realizovali kreatívne dielne zamerané na servítkovú techniku zdobenia predmetov, výrobu šperkov zo zmršťovacej fólie, maľovanie na sklo, zhotovovanie vianočných ozdôb patchworkovou technikou, výrobu voňavých sviečok, výrobu šperkov z modelovacej hmoty, odlievanie predmetov z modelovacej hmoty, výrobu korálkových šperkov a ozdôb, zdobenie vajíčok a venčekov patchworkovou technikou, maľovanie sklenených pohárov, kraklovanie, kašírovanie, výrobu papierových kvetov, výrobu stromčekov šťastia, darčekov pre mamky, pohľadníc a pozdravov. V rámci projektu sme realizovali v mesiaci december 2011 a máj 2012 výstavy tvorivých dielní, na ktorých sme prezentovali práce detí.

    Realizáciou projektu sa nám podarilo dosiahnuť kvalitatívne výsledky projektu – podarilo sa nám vytvoriť vhodné podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí a rozvíjať  umelecké nadanie a cítenie, kreativitu a šikovnosť detí. Podarilo sa nám dosiahnuť aj kvantitatívne výsledky projektu – zrealizovať 2 výstavy tvorivých dielní.