Ňič nane pe phuv ajso sar romano jilo

Hlavným cieľom projektu Ňič nane pe phuv ajso sar romano jilo bolo zabezpečiť orientáciu žiakov ZŠ v oblasti práv národnostných menšín  a poukázať na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote.  Miestom realizácie projektu boli školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji - Špeciálna základná škola internátna Vranov  n. T., Špeciálna základná škola Trhovište, ZŠ Ondavské Matiašovce, ZŠ Soľ, ZŠ Čičava. Pri realizácii projektu boli využité neformálne a informálne metódy práce s deťmi a mládežou – zážitkové vzdelávanie, spoločné čítanie, vzdelávanie  umením, boli využité moderné informačno-komunikačné technológie. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.