Voľnočasové aktivity pre mládež

 • Voľnočasové aktivity pre mládež I.
 • Voľnočasové aktivity pre mládež II.
 • Workshop Mediálna gramotnosť 29.9.2023
 • Workshop Kritické myslenie 29.9.2023
 • Workshop Bezpečný internet 20.10.2023
 • Workshop Komunikácia 20.10.2023
 • Workshop Kritické myslenie 26.10.2023
 • Workshop Komunikácia 26.10.2023
 • Workshop Kritické myslenie 24.11.2023
 • Workshop Komunikácia 24.11.2023
 • Zážitkové centrum vedy a techniky