Voľnočasové aktivity pre mládež II.

    Informačný a vzdelávací inštitút  v spolupráci s projektovým partnerom pripravil v mesiacoch september až november 2023 v rámci projektu Voľnočasové aktivity pre mládež v Prešove  workshopy na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií mladých ľudí.  Workshopy na tému mediálna gramotnosť  sú zamerané na prácu s informáciami, rozvoj zručností a schopností súvisiacich s prístupom k médiám a používaním informačných prostriedkov. Workshopy s názvom Kritické myslenie - ako na to?  predstavia pojem kritické myslenie, ako by sa malo používať v bežnom živote, umožnia spoznať chyby v myslení, myšlienkové pasce a argumentačné triky.  Workshopy na tému bezpečný internet sú zamerané na ochranu a prevenciu mládeže pred kyber šikanou a podporu zodpovedného správanie sa na internete. Workshopy na tému komunikácia umožnia rozvíjať schopnosť mladých ľudí komunikovať a pracovať v skupine, odovzdať informáciu, formulovať názor, prezentovať požiadavky, argumentovať pri plnení zadania v tíme, vyjadriť svoj názor, presvedčiť a komunikovať s ostatnými v uzavretej skupine, vedieť obhájiť svoj názor, rozvíjať argumentačné schopnosti.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou,  ktorú administruje  NIVAM – Národný inštitút vzdelávania mládeže.