Remeselné dielne VI.

Od mája 2021 sa začala realizácia projektu Remeselné dielne VI., výstupom projektu boli 4 workshopy: maľovanie na sklo, výroba mydla, korálkovanie, práca s drôtom. Edukačné aktivity sa  z dôvodu pandémie uskutočnili aj v online priestore ako videonávody zamerané na tradičné remeselné techniky – práca s drôtom, povrchová úprava plátenných tašiek, úprava dreva, modelovanie dekoračných predmetov z hliny a pod. Cieľovou skupinou boli deti a mládež, široká verejnosť. Súčasťou projektu bola výstava Remeselné dielne v dňoch 6.9.- 8.9.2021 a fotogaléria na webe inštitútu.  Projekt trval do decembra 2021.                 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
------------------------------------------------------------------------------------

Projekt:                    Remeselné dielne VI.

 

Realizátor projektu:   Informačný a vzdelávací inštitút

Miesto realizácie:       Dlhé Klčovo, online priestor

Termín realizácie:       máj – december 2021

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

                     

Video:

Korálkový motýľ.mp4 (14728315)

Textilná taška.mp4 (14702175)

Maľovanie na sklo.mp4 (14775316)

Vypaľovanie do dreva.mp4 (14667068)

(Z. Hudba - The Shadows, Greater Hits)