Rómske umelecké tvorivé dielne V.

Piaty ročník rómskych dielní sme začali realizovať od apríla 2019 a potrvajú do konca roka. Projektové aktivity tvorí cyklus 13 tvorivých dielní, ktoré budú realizované pre primárnu cieľovú skupinu 200 detí a mládež rómskej národnosti na východnom Slovensku. Pod vedením skúsených lektoriek sú dielne zamerané na zhotovenie predmetov z drôtu, zhotovenie sviečok, pletenie prútených výrobkov, zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera, dekupáž, patchworkovú techniku, korálkovanie, maľovanie na sklo a pod. 
Hlavným cieľom projektu je rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný čas v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.