Letná škola umenia

Projekt Letná škola umenia bol zameraný na zlepšenie podmienok na  zachovanie tradičnej kultúry – folklóru, na rozvoj kultúry  a umenia vytvorením fotoklubu, realizáciou tvorivých dielní  a  klubu priateľov kníh v obci Dlhé Klčovo.

 Aktivity boli realizované v spolupráci s CVČ Dlhé Klčovo, umožnili  pripraviť malé kultúrne podujatia, rozvíjať kvalitu života obyvateľov  v obci, podporovať aktívnych obyvateľov a dobrovoľníkov, zmysluplne tráviť voľný čas pre všetky vekové kategórie obyvateľov,  rozvíjať komunitu obyvateľov obce. Projektové aktivity projektu:

1. Tancuj, tancuj, vykrúcaj .... - workshopy folklórneho tanca  pre deti a mládež spojené s nácvikom tancov, choreografií  pod vedením lektora folklórneho tanca.     

2. Tvorivé dielne -  deti sa naučili techniku decoupage – vhodnú na vytvorenie obrázkov, ozdobenie predmetov, vyrábať bižutériu a rôzne doplnky, maľovať na sklo, vyrábať šperky, magnetky, drobnosti zo samotvrdnúcej hmoty, zhotovovať z modelovacej hmoty drobné predmety a vykrajovačky, zhotovovať ozdobné obrázky na stenu, ozdobovať dekor. krabice 3D technikou, vytvárať sadrové odliatky – kvety, srdiečka, zvieratká, pracovať s papierom.

3. Fotoklub - činnosť fotoklubu  bola zameraná na získanie teoretických a praktických skúseností s fotografiou, následnému spracovaniu fotografií v počítači  a príprave členov fotoklubu na rôzne fotosúťaže a výstavy.

4. Klub priateľov kníh - vytvoril príležitosť pre zvýšenie záujmu o čítanie pre všetky vekové kategórie obyvateľov v obci, aktivity - Noc s Andersenom , čitateľský maratón – aktivita zameraná na podnietenie záujmu mladých ľudí a detí o čítanie kníh, Naša rozprávková kniha –  fantázia detí a mladých ľudí zameraná na tvorbu vlastnej knihy.

Projekt sa realizoval v mesiacoch júl – október 2015 s podporou Nadácie Veľký Šariš.