Rómske umelecké tvorivé dielne IX.

IX. ročník rómskych dielní sme začali realizovať od januára 2023 a trvali do konca roka. Projektové aktivity tvoril cyklus 10 tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre primárnu cieľovú skupinu - deti a mládež rómskej národnosti na východnom Slovensku. Pod vedením skúsených lektorov boli dielne zamerané  na osvojovanie si tradičných zručností – zhotovenie predmetov z drôtu, korálkovanie,  zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera, ozdobovanie predmetov technikou dekupáž (sklenené predmety, polystyrénové predmety), zhotovovanie bižutérie, maľovanie na sklo, výroba kľúčeniek. Projekt bol realizovaný v školách a centre voľného času v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný čas v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež. Deti sa zároveň neformálne vzdelávali v rómskom jazyku, čítali básne a rozprávky, hrali online rómske pexeso.

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na  podporu kultúry národnostných menšín.