Remeselné dielne V.

Od apríla 2019 sa začala realizácia projektu Remeselné dielne V., výstupom projektu je 14 workshopov: maľovanie na sklo - 2 dielne, práca s drevom - 1 dielňa, drôtovanie - 3 dielne, modelovanie z hliny - 2 dielne, výroba mydla – 1, dielňa, výroba sviečok - 1 dielňa, korálkovanie - 2 dielne, výroba plátenných vrecák - 1 dielňa, maľovanie hodvábnych šatiek - 1 dielňa. Zámerom projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Cieľovou skupinou sú deti a mládež navštevujúce materské a základné školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Súčasťou projektu je výstava Remeselné dielne.   

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.