ADAM - klub detí a mládeže v obci Nižný Hrušov

Projekt Klub ADAM sa realizoval v obci Nižný Hrušov od júna do septembra 2016. Vďaka projektu sa nám podarilo pripraviť zaujímavé  voľno časové aktivity, na ktorých sa mohli deti zdokonaľovať, zabávať, vzdelávať, športovať, vytvorili sme bezpečné prostredie, kde mohli tráviť voľný čas.

    Projekt ADAM – klub detí a mládeže v Nižnom Hrušove sa  uskutočňuje vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk). Projekt podporuje Obec Nižný Hrušov. 

 

Fotogaléria