Remeselné dielne IV.

V roku 2018 sme realizovali štvrtý ročník  remeselných dielní. Výstupom projektu Remeselné dielne IV.  boli  dielne v rozsahu 10 workshopov.

Remeselné dielne boli zamerané na tradičné remeselné techniky - výroba sviečok z vosku, drotárstvo (základná práca s drôtom - ohýbanie,  výroba dekoračných predmetov v kombinácii s korálikmi), maľovanie na sklo, pletenie košíkov, podložiek z papiera, zemplínska krížiková výšivka,  zhotovovanie plátenných vrecák a iných textilných výrobkov vrátane povrchovej úpravy, podnety z hrnčiarstva - modelovanie nádob a iných dekoračných predmetov z hliny a ich dekorácia maľovaním. Cieľom tradičných remeselných dielní bolo spoznávať tradičné spôsoby remeselnej výroby a rozvíjať manuálne zručnosti. Workshopy boli zrealizované v materských a základných školách, centrách voľného času v Prešovskom kraji - ZŠ Nižný Hrušov, MŠ Nižný Hrušov, CVČ Nižný Hrabovec, CVČ Dlhé Klčovo, Základná škola Poša, Základná škola Kladzany. Sprievodnou akciou projektu bola výstava remeselných dielní v termíne od 14.11. - 16.11.2018 v obci Dlhé Klčovo.

Z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.