Rómske umelecké tvorivé dielne IV.

Už štvrtý ročník rómskych dielní začíname realizovať od septembra. Chceme nadviazať na dobré skúseností z predchádzajúcich ročníkov a pripraviť pre deti nové techniky, ktoré doteraz nemali možnosť vyskúšať si. Zámerom projektu je zachovávať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty Rómov v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný čas v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež. Projektové aktivity tvorí cyklus 10 tvorivých dielní, ktoré budú realizované pre primárnu cieľovú skupinu 150 detí a mládež rómskej národnosti, ktorí žijú v okrese Vranov nad Topľou.

Realizované s finančnou podporou Fondu na  podporu kultúry národnostných menšín.