Elena Lacková - rómska spisovateľka

Informačný a vzdelávací inštitút od novembra 2021 v spolupráci  so základnými školami realizoval projekt Elena Lacková – rómska spisovateľka. Zámerom projektu je posilniť hodnoty národnostnej kultúry, vzdelávať rómskych žiakov v oblasti rómskej literatúry a zvýšiť povedomie o tvorbe, myšlienkach a posolstve rómskej literátky Eleny Lackovej. Cieľom projektu je rozvíjať osobnosť rómskych detí a mládeže, zabezpečiť vzdelávanie v rómskom jazyku prispieť k zachovaniu identity a materinského jazyka rómskej menšiny, cieľom je rozvíjať a prezentovať umelecké aktivity rómskych detí a mladých ľudí. V rámci projektu budú realizované workshopy: "Elena Lacková - rómska spisovateľka", "Romane paramisa", "Farebný svet rozprávok". Projektové aktivity budú realizované pre primárnu cieľovú skupinu 200 detí a mládež rómskej národnosti, ktorí žijú na východnom Slovensku.

Realizované s finančnou podporou Fondu na  podporu kultúry národnostných menšín.