Rómske umelecké tvorivé dielne VIII.

VIII. ročník rómskych dielní sme začali realizovať od marca 2022 a potrvajú do konca roka. Projektové aktivity tvorí cyklus 13 tvorivých dielní, ktoré budú realizované pre primárnu cieľovú skupinu 170 detí a mládež rómskej národnosti na východnom Slovensku. Pod vedením skúsených lektorov budú dielne zamerané  na osvojovanie si tradičných zručností – zhotovenie predmetov z drôtu, korálkovanie,  zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera, ozdobovanie predmetov technikou dekupáž (sklenené predmety, polystyrénové predmety), zhotovovanie bižutérie, maľovanie na sklo, výroba kľúčeniek. Projekt bol realizovaný v školách a centre voľného času v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný čas v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež.

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na  podporu kultúry národnostných menšín.