Remeselné dielne VII.

Cyklus Remeselných dielní  v roku 2022 je organizovaný ako siedmy ročník úspešného projektu. Výstupom projektu je 13 workshopov: maľovanie na sklo - 2 dielne, drôtovanie - 3 dielne, modelovanie z hliny - 2 dielne, výroba sviečok - 1 dielňa, korálkovanie - 2 dielne, výroba plátenných vrecák - 1 dielňa, maľovanie na textil - 2 dielne. Zámerom projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Cieľovou skupinou sú deti a mládež navštevujúce materské a základné školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Súčasťou projektu je výstava Remeselné dielne. 

 

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
Remeselné dielne VII.
Cyklus Remeselných dielní v roku 2022 je organizovaný ako siedmy ročník
úspešného projektu. Výstupom projektu je 13 workshopov: maľovanie na sklo - 2 dielne,
drôtovanie - 3 dielne, modelovanie z hliny - 2 dielne, výroba sviečok - 1 dielňa, korálkovanie
- 2 dielne, výroba plátenných vrecák - 1 dielňa, maľovanie na textil - 2 dielne. Zámerom
projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Cieľovou skupinou sú deti a
mládež navštevujúce materské a základné školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom
kraji. Súčasťou projektu je výstava Remeselné dielne.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.