Remeselné a kreatívne tvorivé dielne

Projekt Remeselné a kreatívne tvorivé dielne bude realizovaný od mája 2022 do novembra 2022.  Zámerom projektu je  vzdelávať deti a mládeže v oblasti tradičnej kultúry a nových kreatívnych technikách. Na edukačných aktivitách si deti osvoja tradičné remeselné techniky (maľovanie na sklo, drôtovanie, modelovanie z hliny, výroba sviečok,  korálkovanie, výroba  a zdobenie plátenných vrecák, maľovanie na textil)  a zručnosti typické pre región Zemplína, budú spoznávať miestnu a regionálnu kultúru, osvoja si tiež nové techniky (napr. krakelovanie, quilling, servítková technika, maľovanie na hodváb). Projekt umožní zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež a zároveň prezentáciu vytvorených prác na výstave. Cieľom projektu je vzdelávať deti a mládež prostredníctvom remeselných dielní – workshopov. Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku 4 - 30 rokov, ktoré žijú v obciach vranovského okresu a michalovského okresu, sekundárnou cieľovou skupinou je široká verejnosť.

Realizované s finančnou podporou

Komunitnej nadácie Veľký Šariš.