Tradície, remeslá a folklór v obci Dlhé Klčovo

Projekt s názvom Tradície, remeslá a folklór v obci Dlhé Klčovo budeme realizovať od mája do decembra 2021 v obci Dlhé Klčovo s podporou Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Zámerom projektu je spoznávanie a zachovávanie folklóru, tradícií a zvykov, remesiel našich predkov. Projekt má štyri aktivity: Remeselné dielne, na ktorých sa účastníci naučia   tradičné remeselné techniky - výroba sviečok z vosku, drotárstvo, maľovanie na sklo, košikárstvo a pod., workshopy "A jaki ti parobok, taka i ja dzivka" – workshopy ľudového tanca pre deti a mládež zamerané na získanie zručností v ľudovom tanci, Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc – aktivita bude realizovaná v predvianočnom období, jej cieľom je zachovávať ľudové zvyky a tradície, ktoré sa na dedinách robili na sviatok Lucie, Divadelný svet - aktivita zameraná na rozvoj záujmu a divadelného nadania obyvateľov obce Dlhé Klčovo - veľkých i malých hercov na rozvoj dramatickej tvorivosti. Cieľom aktivity je  nadviazať na ochotnícku divadelnú tradíciu v obci.

Projekt má stanovené tri ciele - osvojiť si tradičné remeselné techniky a zručnosti,  spoznávať miestnu kultúru a regionálnu kultúru,  zachovávať tradície a folklór, divadlo.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou

Komunitnej nadácie Veľký Šariš z grantového programu 2 %.

 

 

 

Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci s obcou Dlhé Klčovo vás pozývajú na aktivity realizované v projekte

Tradície, remeslá a folklór v obci Dlhé Klčovo

 

  1. Remeselné dielne – zamerané na  tradičné remeselné techniky
  2. "A jaki ti parobok, taka i ja dzivka" – workshopy ľudového tanca
  3. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc
  4. Divadelný svet

 

Trvanie projektu:  máj 2021 do decembra 2021

Miesto realizácie:  kultúrny dom a amfiteáter obce Dlhé Klčovo

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou

Komunitnej nadácie Veľký Šariš z grantového programu 2 %.