Naše práva

Projekt  Naše práva je zameraný na  zabezpečenie orientácie rómskych žiakov v oblasti práv národnostných menšín a na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote.

            Prínos projektu spočíva  v skvalitnení  kultúrneho života a prezentácii rómskej tvorby pre širokú verejnosť.       Primárnu cieľovú skupinu tvorí 150 detí rómskej národnosti, ktorí sú žiakmi na základných školách v Prešovskom a Košickom kraji. Výhodou projektu je  aktívne zapojenie cieľovej skupiny do projektových aktivít.  Neformálne, zážitkové vzdelávanie a workshopy sú vhodnou metódou  na realizáciu projektu, pre rómskych žiakov sú to zaujímavé a atraktívne formy.  Rómski  žiaci budú interaktívne zapojení do aktivity Spoznávame a uplatňujeme svoje práva. V porovnaní s predchádzajúcimi vzdelávacími aktivitami v oblasti práv národnostných menšín je doplnená inovatívna  aktivita na spoznávanie rómskych osobností pomocou výpočtovej techniky, o takéto interaktívne „hry“ rómski žiaci prejavujú veľký záujem, osvedčilo sa nám to pri realizácii elektronického pexesa, ktoré je zamerané na spoznávanie rómskych slov. Projekt podporí rómskych žiakov v rozvoji výtvarného umenia a v spoznávaní rómskej literatúry.

            Projekt skvalitní kultúrny život Rómov a posilní hodnoty rómskej kultúry, prispeje k zachovaniu rómskej  identity a rómskeho jazyka.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu

kultúry národnostných menšín.