Spoznávaj a chráň

Projekt bol realizovaný od decembra 2022 do júna 2023. Cieľom projektu bolo rozšíriť vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti a vytvárať pozitívny vzťah detí k prostrediu, v ktorom žijú, ovplyvniť záujem detí o prírodu, ktorú budú spoznávať a chrániť. Počas projektu sa podarilo realizovať aktivity zamerané na spoznávanie a identifikovanie nelegálnych skládok, spoznávanie stromov a kvetov, druhotné využitie materiálov, vyhľadávanie obrázkov kvetov a určovanie 

ich názvov. Primárnou cieľovou skupinou projektu boli deti zo Základnej školy v Nižnom Hrušove a žiaci zo Základnej školy vo Vechci. Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať zaujímavé ekoaktivity, ktoré sa deťom páčili. Pozitívnym prvkom projektu bola aktívna účasť detí na aktivitách a záujem o spoznávanie prírody. Partnerom projektu bol Školský úrad Dlhé Klčovo a Centrum na podporu kultúry a vzdelávania.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.