Rómske umelecké tvorivé dielne II. 

Projekt Rómske umelecké tvorivé dielne II. bol realizovaný ako cyklus edukačných aktivít na vybraných základných školách vo vranovskom regióne. Tvorivé dielne boli zamerané na osvojovanie si tradičných zručností – zhotovenie predmetov z drôtu,  zhotovenie sviečok, pletenie prútených výrobkov, ale aj na rozvoj kreativity  novými netradičnými technikami – zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera,   zhotovovanie predmetov technikou dekupáž (obrázky, sklenené predmety, polystyrénové predmety),  ozdobovanie predmetov patchworkovou technikou, zhotovovanie bižutérie,  inovatívne maľovanie na sklo a sklenené predmety a pod. V rámci projektových aktivít boli tiež  realizované výstavy, propagácia projektu, priebežné a záverečné vyhodnotenie projektu. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.