Komprax - kompetencie pre prax

Leto na farme - bol realizovaný v roku 2011, projektom sa naplnili voľnočasové aktivity mládeže starostlivosťou o zvieratá a rastliny. Účastníci si vyskúšali dojenie, sadenie, štepenie, výrobu produktov z mlieka, získali skúsenosti s prácou v prírode a potrebe jej ochrany. Projekt bol zameraný na neformálne vzdelávanie v environmentálnej oblasti,  spoznávanie pozitívnych a negatívnych vplyvov človeka na životné prostredie, na ochranu prírody.