VITAFIT

    Projekt organizácie s názvom Racionálne a ekologicky proti obezite v programe Vitafit podporený Nadáciou detí Slovenska /NDS/, ktorý prebieha v Košiciach.

    V roku 2012 začala NDS s Nadáciou TESCO pilotný vzdelávaci program zameraný na zlepšenie zdravotného štýlu detí. Zámerom projektu je naučiť deti byť zodpovednými za vlastné zdravie. Cez prednášky na školách a pôsobením v kútikoch zdravia v komunitách chceme zlepšiť kvalitu života detí a ich schopnosť rozhodovať sa v prospech zdravého životného štýlu.

    V roku 2013 bol náš inštitút vybraný pre ďalšiu realizáciu projektu a pokračuje v spolupráci s NDS a Nadáciou Tesco vo vzdelávacom  programe, ktorý je  zameraný na zlepšenie  zdravotného štýlu detí.  Zámerom  projektu   je naučiť deti byť zodpovednými za vlastné zdravie. Cez prednášky na školách a pôsobením v kútikoch zdravia v komunitách chceme zlepšiť kvalitu života detí a ich schopnosť rozhodovať sa v prospech zdravého životného štýlu, kde zvyšujeme záujem detí a rodičov o zdravší spôsob stravovania a stravovacích návykoch.

    Vybraní členovia organizácie boli vyškolení ako poradcovia výživy, ktorí vedia vysvetliť význam zdraviu prospešných potravín a ich vplyv na zdravie detí a ich úlohou je šíriť informácie o efektivite zdravých potravín na zdravie detí.

    Tohto roku pokračuje  NDS   s Nadáciou TESCO vo vzdelávacom  programe, ktorý je  zameraný na zlepšenie  zdravotného štýlu detí.  Zámerom  projektu   je naučiť deti byť zodpovednými za  vlastné zdravie. Cez prednášky na školách a pôsobením v kútikoch v komunitách chceme zlepšiť kvalitu života detí a ich schopnosť rozhodovať sa v prospech zdravého životného štýlu.