Rozvíjaj svoj talent!

    Projekt „Rozvíjaj svoj talent! “   sa zameriava na vytvorenie podmienok pre rozvíjanie pohybových  a umeleckých aktivít detí a mládeže vo veku 7 – 15 rokov  v obci Nižný Hrušov. Zámerom projektu je zabezpečiť   zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Zámer projektu sa dosiahne športovými a tanečnými aktivitami, tvorivými a výtvarnými workshopmi. Informačný a vzdelávací inštitút realizuje aktivity  od mesiaca  máj 2014 do  septembera  2014 s finančnou podporou Nadácie Jednota COOP.