Umenie nás spája

Pod týmto názvom sme 16. novembra 2018 realizovali v kultúrnom dome v obci Dlhé Klčovo spoločné edukačné aktivity zamerané na podporu interetnického a interkultúrneho dialógu medzi slovenskými, rómskymi a rusínskymi deťmi. Zážitkové vzdelávanie pripravil Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci so základnými školami. Žiaci zo Základnej školy v Nižnom Hrušove, Základnej a materskej školy  Klenová, Základnej a materskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym Kalná Roztoka, Základnej školy Banské sa prezentovali zaujímavými a hodnotnými kultúrnymi aktivitami. Pripravené kultúrne programy potvrdili nielen šikovnosť a nadanie detí, ale aj zanietenú a  aktívnu činnosť ich pedagógov.  Na rozvoj tvorivosti a remeselnej zručnosti detí boli zamerané kreatívne a tvorivé dielne, v ktorých si deti vyskúšali maľovanie na sklo, zhotovenie magnetiek a papierových kvetín. Deti absolvovali čítanie a počúvanie rozprávok a básní v rómčine, rusínskom jazyku a slovenčine. Na podporu výtvarného umenia bola určená aktivita Výtvarné spektrum.  Za úspešnú realizáciu podujatia patrí poďakovanie deťom, učiteľkám a riaditeľkám základných škôl - PaedDr. Ondikovej, Mgr. Balogovej, Mgr. Runčákovej, PaedDr. Ruňaninovej. Projekt  Umenie nás spája bude pokračovať výstavou výtvarných prác a výstavou kreatívnych dielní.                                              

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.