4. Návrh na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia