I

    Informačný a vzdelávací inštitút v spolupráci s vybranými základnými školami vo vranovskom okrese začal od septembra 2014 realizovať cyklus edukačných aktivít – umelecké tvorivé dielne pre rómske deti a mládež. Tvorivé dielne sú zamerané nielen na osvojovanie si tradičných zručností – zhotovenie predmetov z drôtu,  zhotovenie sviečok, pletenie prútených výrobkov,  ale aj na rozvoj kreativity  novými netradičnými technikami – zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera,   zhotovovanie predmetov technikou dekupáž (obrázky, sklenené predmety, polystyrénové predmety),  ozdobovanie predmetov patchworkovou technikou, zhotovovanie bižutérie, inovatívne maľovanie na sklo a sklenené predmety a pod. Cieľom aktivít je zachovávať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty  Rómov, rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov, vychovávať ich umením a viesť k umeniu, zmysluplne využívať voľný čas v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov na rómske deti a mládež. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.