II

    V decembri sme v spolupráci  s vybranými základnými školami v našom okrese ukončili  umelecké tvorivé dielne pre rómske deti a mládež. Deti si osvojili si tradičné zručnosti – zhotovenie predmetov z drôtu,  zhotovenie sviečok, pletenie prútených výrobkov. Naučili sa aj nové  netradičné techniky – zhotovovanie kvetov, ozdôb z krepového papiera a farebného papiera,   zhotovovanie predmetov technikou dekupáž (obrázky, sklenené predmety, polystyrénové predmety),  ozdobovanie predmetov patchworkovou technikou, zhotovovanie bižutérie, inovatívne maľovanie na sklo a sklenené predmety a pod. Realizáciou projektu sa nám podarilo zachovávať a rozvíjať identitu a kultúrne hodnoty  Rómov, rozvíjať manuálne a umelecké zručnosti u Rómov.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.